0

Odložené v meste - Partizánske ohne

15.00

V poradí druhá limitovaná risografika projektu Odložené v meste | Partizánske ohne | Dezider Castiglione

Tlač: Riso RP3700
Formát: 320x440mm
Náklad: 100ks (podpísané a číslované)
Papier: Arena Natural Rough 200g
Autori: výtvarná realizácia: Nadežda Kvasňovská // @ponabrezimackabezi
grafické spracovanie: Rebeka Mehlyová // @rebeseber
odborná spolupráca a text: Maroš Kamenčík
Vydavateľ: EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC
Rok: 2021