0

Odložené v meste - „Materstvo“

15.00

V poradí ôsma limitovaná risografika projektu Odložené v meste - Materstvo

Tlač: Riso RP3700 - 3 farby
Formát: 320x440mm
Náklad: 100ks (podpísané a číslované)
Papier: Arena Natural Rough 200g
Autori: výtvarná realizácia: Nadežda Kvasňovská // @ponabrezimackabezi
grafické spracovanie: Rebeka Mehlyová // @rebeseber
odborná spolupráca a text: Maroš Kamenčík
Vydavateľ: EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC
Rok: 2023

Koncom 60. rokov minulého storočia bola v Hlohovci asanovaná stará časť bývalej Kovárskej ulice, neskôr Ulice SNP, smerom od pošty až ku kalvárii a vzápätí sa začalo na tomto mieste s výstavbou panelových bytových domov. V roku 1970 zavŕšilo stavebnú akciu umiestnenie sochy budúcej národnej umelkyne Kláry Pataki (Patakiovej, nar. 1930). Dielo stojí v pomerne širokom páse zelene oddeľujúcom činžiaky od chodníka so susednou vozovkou a ukrývajú ho dnes už vzrastlé ihličnany a tiež mimikry lišajníkov úspešne dobývajúce pôvodne mramorovobiely povrch diela. Pred pohľadmi okoloidúcich pomerne dobre sa maskujúca socha predstavuje súsošie matky s dieťaťom. Hoci takéto spojenie pripomínajúce kresťanský motív Panny Márie s Ježiškom vzniklo v období proklamovaného ateizmu, bola téma pre svoj univerzálny

humanistický odkaz populárna a akceptovaná aj v minulom režime. Dielo Materstvo vhodne, aj na pomery doby, podporuje svojím vyznením dôležitosť nového sídliska, kde môžu jeho obyvatelia realizovať šťastný život v rozvíjajúcej sa spoločnosti, keďže je o nich postarané priam matersky. Nekomunikuje však iba toto. Socha je už výsledkom práce dozrievajúcej autorky, keďže dokumentuje jej zručnosť modelácie, priestorového skupenstva, zjednotenia siluety do kompaktného kompozičného tvaru. Výrazová reč, ktorú nám tu autorka ponúka, je nesená zámernou náznakovosťou plastickej konštrukcie figúr, zjednodušením tvarov objemov, čo vytvára jednak dojem sily matky ako ochrankyne, no zároveň v pokojnom vedení osi tiel oboch postáv s prejavmi vzájomnej lásky prebúdza lyrickú silu kompozície. K. Pataki vo svojej tvorbe
prináša umeleckú interpretáciu povedomia slovenského národa v podobe sôch a pamätníkov osobnostiam i historickým udalostiam, no rovnako tak pôsobivo vie uchopiť každodenné nezbadané hrdinstvá obyčajných ľudí a ich citové prežívanie. Autorka svoje štúdiá realizovala najprv na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského u profesora Jozefa Kostku a sochársku prípravu získala na Vysokej škole výtvarných umení u profesora Fraňa Štefunku. Jej tvorba je mimoriadne bohatá na rozmanité diela vytvorené či už v bronze, kameni alebo dreve, uskutočnila práce určené pre architektúru a známe pomníkové realizácie. Svojím umeleckým prínosom ju možno považovať za autorku presahujúcu národný význam.