0

Odložené v meste - Filmové kotúče

15.00

V poradí štvrtá limitovaná risografika projektu Odložené v meste | Filmové kotúče |

Tlač: Riso RP3700
Formát: 320x440mm
Náklad: 100ks (podpísané a číslované)
Papier: Arena Natural Rough 200g
Autori: výtvarná realizácia: Nadežda Kvasňovská // @ponabrezimackabezi
grafické spracovanie: Rebeka Mehlyová // @rebeseber
odborná spolupráca a text: Maroš Kamenčík
Vydavateľ: EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC
Rok: 2022

V roku 1919 na dnešnej Ulici M. R. Štefánika v Hlohovci bolo sprevádzkované kino s názvom Urania. Neskôr bol na tomto mieste postavený kultúrny dom a jeho súčasťou sa stalo dodnes fungujúce kino Úsmev. Na prelome 60. a 70. rokov minulého storočia realizoval Vladimír Popovič svoje prvé inštalácie diel vo verejnom priestore. Všetky sa nachádzali v priestoroch, ktoré mali niečo spoločne s filmom (išlo najmä o kiná). Medzi nimi boli aj dve realizácie v hlohovskom kine Úsmev. Prvá z nich bola v r. 1969 umiestnená vo vstupných priestoroch kina. Išlo o kompozíciu vytvorenú kombinovanou technikou s rozmermi 230 x 800 cm. V. Popovič patril ku generácií mladých tvorcov pedagogicky vedených P. Matejkom, ktorí sa zaoberali najmä me- chanickými zmnoženinami a rôznymi možnosťami naratívneho riešenia svojich diel. Inštalácia v hlohovskom kine zaujala tým, že autor do nej zakomponoval po- hybovo-mechanické (kinetické) a svetelno-vizuálne prvky v podobe točiacich sa kruhov, ktoré mohli byť uvedené ľudskou rukou do pohybu. Roztáčanie kruhov pôso- bilo magicky. Z vnútornej strany premietali kruhy obraz na zrkadlovú plochu, a tá následne v zrýchľujúcich sa sekvenciách obrázkov na spôsob premietania filmového pásu uviedla do pohybu štylizované postavy, pripomínajúce hercov prvých nemých grotesiek alebo komických hrdinov panoptík. Tento malý rituál si pri návšteve kina dopriali s rovnakou radosťou mladí i starí. Počas prípravy rekonštrukcie kina v de- cembri 2018 bolo dielo demontované. Kino v novom šate už dávno funguje, a pre- to sa stále nádejame, že jedinečné Popovičovo dielo sa aspoň v nejakej podobe vráti na svoje pôvodné miesto.