0

Odložené v meste - „Biely kvet“

15.00

V poradí siedma limitovaná risografika projektu Odložené v meste | ,,Biely kvet“ |

Tlač: Riso RP3700 - 3 farby
Formát: 320x440mm
Náklad: 100ks (podpísané a číslované)
Papier: Arena Natural Rough 200g
Autori: výtvarná realizácia: Nadežda Kvasňovská // @ponabrezimackabezi
grafické spracovanie: Rebeka Mehlyová // @rebeseber
odborná spolupráca a text: Maroš Kamenčík
Vydavateľ: EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC
Rok: 2023

Dom kultúry v Hlohovci je momentálne mimo prevádzky, no v časoch od roku 1988,
keď bol slávnostne otvorený, až do roku 2015 mohli v ňom návštevníci okrem pro-
dukcie na javisku vidieť aj niekoľko pozoruhodných umeleckých diel. Je zaujímavé,
že realizátor projektu sa pri výbere umelcov, ktorí v rámci vtedy platného zákona
realizovali umeleckú výzdobu objektu, rozhodol dať priestor kvalitným slovenským
keramikárom, navyše úzko spojeným s regiónom.

V prvej vytlačenej risografike našej iniciatívy sme už predstavili jedno zo štyroch diel Jozefa Sušienku a aktuálne dávame do pozornosti jednu z dvoch prác Miloša Balgavého (1925 – 1999) s názvom Biely kvet. Okrem neho zdobí interiér objektu stĺporadím vytvorená priehľadná keramická stena, čerpajúca motívy z prírodnej proveniencie. Plastiku Bieleho kvetu vytvoril autor v roku 1986 z glazovaného šamotu a umiestnil ju na keramickú stenu kaviarenskej časti Domu kultúry. Kvet vznikal postupným modelovaním tvarovo očistenej a odstupňovanej hutnej štruktúry, pričom využitím lesklého monochrómneho základu sa posúval do polohy op-artu. Hlohovským kvetom pristihujeme umelca vo fáze tvorby, kde vrcholí jeho fascinácia prírodou – konkrétne flórou a v rámci nej dominuje motív kvetu. Kvet sa stal dôležitým fenoménom Balgavého tvorby, čo mu umožnilo aplikovať pestrú paletu jeho tvaroslovných možností. Keramické kvety evokujú bohaté vizuálne i dotykové vnemy, čo je dosiahnuté vysokým reliéfom, rôznymi tvarmi pripomínajúcimi lupene, listy, piestiky, tyčinky a ďalšie časti kvetnej stavby. M. Balgavý využíval kvet nielen ako prezentáciu svojej výtvarnej invencie, ale uvažoval o ňom aj ako o archetype mnohovýznamového podobenstva.

Minulý rok sa odborníkom v oblasti výskumu výtvarného umenia podarilo zmapovať aktuálny stav umeleckých diel exteriéru i interiéru hlohovského Domu kultúry, no Biely kvet už nebol na svojom mieste. Jeho ikonickú podobu, ktorú autor ešte viackrát na iných miestach a pri iných príležitostiach prezentoval, si pripomíname aspoň touto risografikou.