0

Odložené v meste - „Beethoven“

25.00

V poradí šiesta limitovaná risografika projektu Odložené v meste | ,,Beethoven“ |

Tlač: Riso RP3700 - 2 farby
Formát: 320x440mm
Náklad: 100ks (podpísané a číslované)
Papier: Arena Natural Rough 200g
Autori: výtvarná realizácia: Nadežda Kvasňovská // @ponabrezimackabezi
grafické spracovanie: Rebeka Mehlyová // @rebeseber
odborná spolupráca a text: Maroš Kamenčík
Vydavateľ: EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC
Rok: 2022

V susedstve zámku v Hlohovci na vrchnej terase zámockej záhrady stojí unikát stredoeurópskej architektúry. Ide o šľachtické divadielko postavené v roku 1802 v empírovom slohu, ktorý mu dal aj názov. Empírové divadlo nechal postaviť gróf Jozef Erdődy pri príležitosti návštevy cisára Františka II. V dostupnej literatúre sa traduje, že v priestoroch divadla koncertoval skladateľ Ludwig van Beethoven. Nemáme však o tom hodnoverné záznamy. Hoci Helena Erdődyová vo svojich spomienkach venuje pomerne veľkú pozornosť hudobnému životu na hlohovskom panstve, o prítomnosti slávneho umelca mlčí. Nevylučujeme však jeho prítomnosť v rezidencii Erdődyovcov, keďže prostredníctvom ich vzdialenejšej príbuznej Márie bol s rodinou v kontakte. Tiež je známy jeho pobyt v blízkej Dolnej Krupej a traduje sa pobyt v kúpeľoch Piešťany, ktoré v tom čase vlastnila spomínaná hlohovská šľachtická rodina. Beethovenov kult v Hlohovci bol v minulosti pestovaný pravidelnými koncertmi historickej hudby v zámockom divadle a pretrváva aj vďaka pamätníku, ktorý stojí v jeho blízkosti. Autorom diela je akademický sochár a hlohovský rodák Ľudovít Goga. Pri realizácii spolupracoval Jozef Vicel. Socha – dva betónové piliere s bustou skladateľa - boli slávnostne odhalené 11. júla 1968 pri príležitosti organizácie medzinárodného sympózia Beethovenovej spoločnosti. Ľudovít Goga (1912 – 2000) prežil svoje tovarišské roky u známeho hlohovského drevorezbára a oltárstaviteľa Jozefa Seilnachta. Následne študoval v Martine v Ústave pre zveľaďovanie živností a umenia. Bezprostredne skončení druhej svetovej vojny nastúpil na štúdium Akadémie výtvarných umení v Prahe, kde navštevoval ateliéri profesorov Laudu a Pokorného. Neskôr sa pedagogicky podieľal na výchove ďalších generácií výtvarníkov a pôsobil vo výtvarníckych organizáciách. Je autorom mnohých sochárskych diel a monumentálnych realizácii vo verejnom priestore. V rodnom Hlohovci je umiestnených päť jeho diel.