0

Odložené v meste - „Balnea Gate“

15.00

V poradí piata limitovaná risografika projektu Odložené v meste | ,,Balnea Gate“ |

Tlač: Riso RP3700 - 4 farby
Formát: 320x440mm
Náklad: 100ks (podpísané a číslované)
Papier: Arena Natural Rough 200g
Autori: výtvarná realizácia: Nadežda Kvasňovská // @ponabrezimackabezi
grafické spracovanie: Rebeka Mehlyová // @rebeseber
odborná spolupráca a text: Maroš Kamenčík
Vydavateľ: EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC
Rok: 2022

Dvadsiaty prvý ročník výstavy Sochy piešťanských parkov, ktorá sa konala v lete roku
1988, bol venovaný keramickej tvorbe. V dramaturgickom zámere bolo badať snahu
o zmapovanie aktuálnych výrazových možností sochárstva naviazaných na rôzne
keramické technológie tvorby. Výstavy sa zúčastnil aj kremnický rodák Jaroslav Košš.
V rokoch 1971-75 študoval odbor tvarovanie na Strednej umeleckopriemyselnej škole
v Kremnici a následne úspešne ukončil v roku 1984 na oddelení keramiky a porcelánu
u prof. Eckerta Vysokú školu umeleckopriemyselnú v Prahe. Autor sa rozhodol
prezentovať návštevníkom dielo s názvom Balnea gate. Dielo v podobe torza dvoch
350 cm vysokých nôh opálenej plavkyne priťahovalo pozornosť. Najprv pri tvorbe,
keď autor modeloval kovovú konštrukciu nôh, na ktorú nanášal zmes kremičitého
piesku a cementu. Vytvorený povrch upravoval opaľovaním ako žiarobetón. Medzi
torzá nôh umiestnil farebne upravený plech v tvare spodného dielu plaviek. Neskôr
sa o dielo zaujímali aj diváci. Kuvajtský princ, liečiaci sa v Piešťanoch, bol natoľko
presvedčený ozdravnými účinkami sochy Balnea gate, že jeho komorník s ním
na invalidnom vozíku nekoľkokrát prešiel pomedzi nohy plavkyne. Pri názve diela
sa autor nápadito pohral s dvojjazyčným významom slova gate (anglicky „brána“,
slovensky „nohavice“). Po ukončení výstavy sa dohodol autor s vedením mesta
Hlohovec o umiestnení sochy v zámockom parku. Na vlastné náklady nechal dielo
previesť a postaviť do spodnej časti parku medzi dvestoročné platany blízko vstupu
do areálu miestneho kúpaliska. Socha bola v polovici 90. rokov odstránená
a vyvezená na smetisko za Váh.