0

Matematici, ja a TY - Newton

20.00

Risografika tlačená pri príležitosti znovu-vydania knihy Matematici, ja a Ty ktorú napísal Peter Bero.

Autorka: Lucia Žatkuliaková
Náklad: 110ks
Tlač: RISO RP 3700
Farby: Blue, Bright Red
Papier: Arena Ivory rough 170g
2021