0

Kočo - Mladí metalisti z Kubiku

20.00

Riso-grafika na podporu Kubiku nápadov!
Autor: Kočo - Chaloši zos Trnavy
Náklad: 26 ks (podpísané a očíslované)
Rozmer: 31 × 44 cm
Tlač: 4 farby - pastel na pauzovacom papieri priamo kopirovany cez skener risografu
Papier: Munken polar rough, 170 g
Vydané: 2020