0

Andrej Bila - Tattoo Flash

20.00

Autor: Andrej Bila https://www.instagram.com/end_rew/
Náklad: 38 ks (podpísané a očíslované)
Rozmer: 31 × 44 cm
Tlač: 3 farby - risograf
Papier: Munken polar rough 90 g
Vydané: 2020